Home - Actueel - Duurzame aarde - Reactie ActionAid op gebeurtenissen Zimbabwe

Reactie ActionAid op gebeurtenissen Zimbabwe

ActionAid zet zich in voor boerinnen in Zimbabwe
Boerinnen in Zimbabwe met zakken met zaden.

Het zal je niet ontgaan zijn dat na 30 jaar lang president van Zimbabwe te zijn geweest Mugabe vorige week is afgetreden, en vrijdag de nieuwe President Emmerson Mnangagwa is ingezworen.

Deze veranderingen hebben geen effect op de projecten van ActionAid in Zimbabwe, die gaan gewoon door, inclusief de programma’s die boerinnen weerbaarder maken tegen klimaatverandering en helpen hun landrechten te claimen. Daarnaast ondersteunt ActionAid mijnbouwgemeenschappen, en vrouwen in het bijzonder, bij het opkomen voor hun recht op schoon water, land en voedsel.

In reactie op de openingstoespraak President Emmerson Mnangagwa, zegt de directeur van ActionAid Zimbabwe, Toendepi Kamusewu, het volgende:

“President  Mnangagwa heeft  beloofd om van Zimbabwe een land te maken voor alle mensen. In zijn speech spreekt hij zijn commitment uit voor veel juiste stappen, inclusief het weer opbouwen van verwaarloosde publieke diensten, het uitbannen van corruptie, zorgen dat ambtenaren verantwoording afleggen aan burgers, en snel overgaan op eerlijke verkiezingen. Maar de echte test zal zijn hoe hij de politieke wil zal creëren om deze toezeggingen daadwerkelijk te realiseren.

De top-down, gecentraliseerde methodes van de vorige regering pakten slecht uit. Als President Mnangagwa stappen vooruit wil maken, zal hij een echte inclusieve en democratische aanpak moeten smeden, te beginnen met een betekenisvol Vredes en Verzoeningsproces om oude wonden te helen, en het scheppen van ruimte voor partnerships met het maatschappelijke middenveld.“

ActionAid zal zich in elk geval samen met de gemeenschappen in Zimbabwe blijven inzetten om ongelijkheid en armoede aan te pakken.

Help boerinnen de droogte de baas te worden >>