Home - Actueel - Ongelijkheid - ActionAid reageert op de Miljoenennota van Rutte III

ActionAid reageert op de Miljoenennota van Rutte III

Hoezo “van ons allemaal, voor ons allemaal”? Burgers ondergeschikt aan bedrijven in Begroting Rutte- 3

Gisteren presenteerde het kabinet Rutte-3 de Miljoenennota onder het mom “van ons allemaal, voor ons allemaal”. ActionAid ziet in het beleid vooral de trend “van ons allemaal, voor bedrijven”. Uit zowel het belastingplan van staatssecretaris Snel als uit de begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van Minister Kaag blijkt dat de belangen van bedrijven boven die van burgers worden gesteld.
 

Bij de publicatie van de Nota van Minister Kaag waarschuwde ActionAid al voor de nadruk op eigenbelang in internationale samenwerking. De begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking bevestigt dit beeld. Ondanks de mooie woorden over de aanpak van échte grondoorzaken van armoede en ongelijkheid, ziet ActionAid dit niet terug in het budget. Sterker nog, Nederland gebruikt dit belangrijke budget meer en meer als een grabbelton voor bedrijven die in ontwikkelingslanden zaken willen doen én het versterken van ‘fort Europa’. De beperkte extra middelen gaan grotendeels naar migratie samenwerking , opvang in de regio, innovatie en het versterken van Nederland’s handel-en investeringspositie [1].

Gijs Verbraak, beleidsadviseur bij ActionAid: “Wij tasten nog steeds in het duister naar hoe de Minister ervoor gaat zorgen dat de allerarmsten ook echt worden bereikt. Het was teleurstellend dat ook de Koning in zijn troonrede niet spreekt van het belang van internationale samenwerking, solidariteit en mensenrechten, maar slechts over handelsbelangen en de ‘beproefde combinatie van hulp en handel’ – waar overigens het nodige op is af te dingen”.

Ook bij het Ministerie van Financiën ontbreekt het aan ambitie en delven burgers het onderspit [2]. Niet alleen in Nederland, zoals we met de dividendbelasting zien, maar ook in ontwikkelingslanden. Nederland, het derde grootste belastingparadijs ter wereld, berokkent ontwikkelingslanden veel schade. Met dit belastingplan blijft Nederland kapitaalkrachtige multinationals helpen belasting te ontwijken in de armste landen ter wereld. Dit draagt direct bij aan overheidstekorten in die landen, waardoor daar onvoldoende wordt geïnvesteerd in publieke diensten, zoals onderwijs, gezondheidszorg en schoon drinkwater.

Gijs Verbraak: “Rutte-3 had de kans om leiderschap te tonen door het einde van de mondiale belastingrace naar de bodem in te luiden. Het pakket aan maatregelen is echter zo zwak dat het de race juist legitimeert, ten kosten van mensen in ontwikkelingslanden. Als Nederland ontwikkelingslanden echt wil helpen dan moet de snoeppot voor bedrijven dicht. Want dan pas kun je met recht zeggen van ons allemaal, voor ons allemaal.”

Einde persbericht
Voor meer informatie neem contact op met persvoorlichter Elliaa Jutte, elliaa.jutte@actionaid.org of 020-5206210.

[1] migratie samenwerking (25 miljoen), opvang in de regio (128 miljoen), innovatie (5 miljoen) en het versterken van Nederlands handel-en investeringpositie (10 miljoen inclusief 4,3 miljoen voor de Wereldtentoonstelling 2020 in Dubai). 

[2] Er worden regels ingevoerd om het doorsluizen van winsten naar belastingparadijzen te beperken, het kabinet doet dat slechts voor landen met een winstbelastingtarief van minder dan 7%, de effectiviteit van deze maatregel is beperkt. Nederland had dit tarief op tenminste 15% moeten stellen.