Home - Actueel - Ongelijkheid - Sluiting ActionAid kantoor Pakistan is een ernstige ontwikkeling

Sluiting ActionAid kantoor Pakistan is een ernstige ontwikkeling

De regering van Pakistan heeft besloten om de activiteiten van ActionAid Pakistan te verbieden, samen met die van 17 andere internationale NGO’s. ActionAid is geschokt en teleurgesteld: “De beslissing van Pakistan is een verontrustende ontwikkeling na recente aanvallen op academici, journalisten en het maatschappelijk middenveld,” zegt Adriano Campolina, directeur van ActionAid International.
In Pakistan ondersteund ActionAid vrouwen om voor hun rechten op te komen
In Pakistan ondersteunt ActionAid vrouwen om op te komen voor hun rechten. Deze belangrijke projecten staan op het spel. © Bilal Amjid/ActionAid

Belangrijke ondersteuning valt weg

“De directe slachtoffers zijn de duizenden Pakistaanse families die ActionAid ondersteunt zodat zij voor hun rechten op kunnen komen en een beter leven op kunnen bouwen,” zegt Campolina. “Als deze trends aanhouden, is het uiteindelijke slachtoffer de moeizaam gewonnen democratie van Pakistan.

“Pakistan heeft ’s werelds zesde grootste bevolking, maar een vijfde van hen leeft nog altijd in armoede. Vooral vrouwen staan voor grote uitdagingen in de Pakistaanse samenleving. Vrouwen zijn bijvoorbeeld het meest actief in de landbouw, maar mannen bezitten het meeste land. ActionAid steunt de bevolking van Pakistan al langer dan 25 jaar. We ondersteunen de meest kwetsbare groepen, vrouwen, straatkinderen en mensen met beperkingen. Ook voeren we campagne voor vrouwen om land te kunnen erven en bezitten zodat ze economisch zelfstandig worden. Daarnaast geven we vrouwen de kans om te leren lezen en schrijven.”

In 2017 alleen al bereikten internationale NGOs bijna 34 miljoen mensen in Pakistan met humanitaire en ontwikkelingshulp. ActionAid Pakistan heeft sinds 2007 1,4 miljoen mensen bereikt, wat er onder andere toe leidde dat 130.000 kinderen toegang kregen tot beter onderwijs en 630.000 mensen in nood geholpen werden. “We vinden het verschrikkelijk dat deze belangrijke ondersteuning bedreigd wordt,” zegt Campolina.

Onbegrip

In Pakistan werkt ActionAid met een volledig Pakistaans team. Zij hebben altijd alle wetten en afspraken nageleefd en met de overheid samengewerkt, zoals onlangs bij de opzet van een nationaal humanitair kader om noodhulp beter te coördineren. We waren dan ook geschokt door het besluit van de Pakistaanse overheid om ons lokale kantoor te sluiten, waarvoor geen enkele reden werd gegeven. Het proces was niet transparant.

Een sterk en onafhankelijk maatschappelijk middenveld is cruciaal voor het tegengaan van corruptie, mensenrechtenschendingen en armoede. De sluiting van de NGO’s is juist daarom zo zorgelijk. Samen met onze collega’s in Pakistan en de gemeenschappen waarmee zij werken, geloven wij dat het anders kan en moet.

ActionAid roept overheden en burgers wereldwijd op tot solidariteit en te pleiten voor de vrijheid van ActionAid en andere maatschappelijke organisaties om door te kunnen gaan met het bestrijden van armoede en ongelijkheid.

Einde persbericht

Abdul Khaliq, Hoofd Programma’s ActionAid Pakistan, en Adriano Campolina zijn beschikbaar voor een interview.