Home - Actueel - Duurzame aarde - Landrechten - Samen sterker: Boerinnen uit Malawi en Nederland delen kennis

Samen sterker: Boerinnen uit Malawi en Nederland delen kennis

Voor een boerin is toegang tot land cruciaal, maar toch is deze toegang voor veel vrouwen niet vanzelfsprekend. In december 2018 kwamen boerinnen uit Malawi en Nederland bij elkaar om hun kennis en ervaring uit te wisselen. De uitwisseling liet zien dat de strijd van vrouwen wereldwijd veel overeenkomsten heeft en dat het belang van sociale bewegingen en internationale kennisuitwisseling niet kan worden overschat.
Boerinnen uit Nederland en Malawi wisselen met hulp van ActionAid kennis uit.
Boerinnen uit Nederland en Malawi wisselen kennis uit. Solidariteit tussen vrouwen wereldwijd is cruciaal om gelijke landrechten te realiseren. © ActionAid

Goede wetgeving is hard nodig

Op 14 december 2018 organiseerde ActionAid, samen met LandAc en andere partners, een evenement over het belang van gelijke landrechten voor vrouwen. Zo sprak Willemien Koning over het overbruggen van inspanningen in Nederland en andere delen van de wereld. Willemien Koning is Nederlandse vrouwenvertegenwoordiger bij de Verenigde Naties en voorzitter van de Nederlandse Federatie van Land- en Tuinbouw. Ze benadrukte dat er goede wetgeving moet worden ontwikkeld en geïmplementeerd om te zorgen dat vrouwen volledige en gelijke rechten tot grond hebben.

Landrechten in Malawi

Spreker Ellen Matupi van de Plattelandsvrouwenvereniging in Malawi zat in de voorhoede van het succesvolle Women2Kilimanjaro Initiatief. Dit was een mobilisatie van plattelandsvrouwen uit heel Afrika om hun landrechten te waarborgen en te versterken. Zonder landrechten raken vrouwen namelijk makkelijk hun land kwijt, bijvoorbeeld als ze weduwe worden en hun schoonfamilie het land opeist.

Als een van de eerste vrouwen in Malawi bezit Ellen nu land op haar naam. Ze weet dus als geen ander hoe belangrijk het is om toegang tot land zeker te stellen en daarmee een ​​inkomensbron te behouden. Ellen geeft ook trainingen aan vrouwen zodat ze kunnen lezen, schrijven en rekenen. Met deze vaardigheden kunnen de vrouwen hun eigen boerderij beter onderhouden.

Internationale solidariteit

Ook in Nederland strijden nieuwe boeren om toegang tot land. Klarien Klingen van de Vereniging Toekomstboeren sprak over haar verlangen om ​​boer te zijn en over haar zoektocht naar land. Ze legde een duidelijk verband tussen landrechten van vrouwen in het mondiale Zuiden en de beperkingen waar zij mee wordt geconfronteerd als boerin in Nederland. Momenteel zijn boeren en burgers in Nederland samen in touw om deze situatie te veranderen.

De strijd om landrechten gaat ook over toegang tot natuurlijke hulpbronnen en de mogelijkheid om beslissingen te nemen over het land, gaf Imke Greven van Oxfam-Novib aan. Volgens haar kan internationale solidariteit tussen vrouwen groot effect hebben. Daarnaast wees ze op de behoefte van vrouwen aan platforms waar ze hun ervaringen kunnen delen.

De avond liet zien hoe groot de rol is die lokale voorlopers zoals Ellen en Klarien spelen. In het gesprek met het publiek kwam vooral naar voren dat het opbouwen van sociale bewegingen essentieel is.