Home - Actueel - Lobby - De Wereld Draait Duurzaam – Aflevering Doordachte Mix

De Wereld Draait Duurzaam – Aflevering Doordachte Mix

Er bestaan verschillende instrumenten om te zorgen dat bedrijven mensenrechten respecteren in ketens wereldwijd. Eerder gingen we in dit verdiepingsstuk in op de misverstanden die er in Nederland bestaan over de verschillende instrumenten. Bijvoorbeeld dat beleidsmakers 1 instrument moeten kiezen. Zo staat er bijvoorbeeld in het Regeerakkoord (2017) opgeschreven dat er pas nagedacht kan worden over wetgeving, ná de evaluatie van de IMVO-convenanten. Een ander misverstand is dat beleidsmakers moeten kiezen uit instrumenten op de verschillende niveaus: een Nederlandse wet, Europese regulering of het VN Mensenrechtenverdrag. Maar al deze instrumenten, zowel bindend en vrijwillig als nationaal, Europees en internationaal versterken elkaar juist. Deze infographic is bedoeld om meer inzicht te geven in dit vraagstuk.

Waarom systeemverandering noodzakelijk is

Jannelieke Aalstein is de directeur van ActionAid Nederland

Jannelieke Aalstein geeft je elke maand een blik achter de schermen van ActionAid in een persoonlijke blog. Ze schrijft over wat we doen, hoe we dat doen en vooral: waarom we dat doen.

Lees nu haar laatste blog >>