Home - Actueel - Noodhulp - Hongersnood - Klimaatcrisis brengt miljoenen levens in gevaar

Klimaatcrisis brengt miljoenen levens in gevaar

Al lange tijd hebben grote delen van Afrika te maken met extreem weer als gevolg van klimaatverandering. Niet alleen droogte, maar ook cyclonen en overstromingen hebben gezorgd voor een klimaatcrisis die de levens van 60 miljoen mensen in gevaar brengt. ActionAid is ter plaatse, maar de situatie verslechtert snel en er is dringend financiering nodig om de hulp op te schalen.
Somaliland
ActionAid verleent noodhulp en houdt daarbij rekening met de veiligheid van vrouwen en meisjes, zoals in dit vluchtelingenkamp in Somaliland. © ActionAid/Karin Schermbrucker 

Voedselcrisis

Het zuiden van Afrika wordt momenteel getroffen door de ergste droogte in 35 jaar. Meer dan 9 miljoen mensen kampen met ernstige voedseltekorten, en verwacht wordt dat dit aantal de komende maanden zal stijgen naar 45 miljoen mensen.

Ook de Hoorn van Afrika heeft te maken met een voedselcrisis. Miljoenen mensen, waaronder veel vrouwen en kinderen, dreigen te verhongeren.

Dit doet ActionAid

ActionAid en lokale parters zijn aanwezig in Mozambique, Malawi, Zambia, Zimbabwe, Ethiopië, Kenia en Somaliland. We brengen in kaart waar dringend behoefte aan is, zoals voedsel en waterzuiveringstabletten. Ook houden we rekening met specifieke behoeften van vrouwen en meisjes in een crisissituatie als deze, zoals veilige opvangplekken en maandverband.

Daarnaast richten we ons op de lange termijn door vrouwen en jongeren op te leiden om leidinggevende rollen op zich te nemen. Zo maken we gemeenschappen beter bestand tegen klimaatrampen, wordt de noodhulp inclusiever, en kan de bevolking zelf hun besluitvormers ter verantwoording roepen. Ook ondersteunen we lokalen boeren (veelal vrouwen) bij het toepassen van klimaatbestendige agro-ecologische landbouwtechnieken.

Climate justice

Ontwikkelingslanden hebben het minst bijgedragen aan klimaatverandering, maar worden er het hardst door getroffen. Deze klimaatrampen zorgen voor meer schulden en armoede in arme landen, en verergeren daarmee bestaande ongelijkheden. ActionAid pleit daarom voor een nieuw fonds, inclusief schuldverlichting, dat landen helpt om zich te wapenen tegen klimaatverandering en te herstellen na rampen. Het is tijd dat rijke landen en vervuilende industrieën hun verplichtingen nakomen aan degenen die het minst hebben bijdragen, maar er de grootste gevolgen van dragen. Het is tijd voor climate justice.