Home - Actueel - Eerlijk zakendoen - 847.000 mensen eisen mensenrechtenverdrag

847.000 mensen eisen mensenrechtenverdrag

847.000 mensen in Europa, waarvan 10.000 in Nederland, hebben hun handtekening gezet onder de petitie voor het VN-verdrag over mensenrechten & bedrijfsleven. Het VN-verdrag moet mensenrechtenschendingen door bedrijven gaan voorkomen, en toegang tot recht garanderen voor slachtoffers van deze schendingen. Op dit moment staan slachtoffers vaak machteloos en hoeven bedrijven zich niet voor een rechter te verantwoorden.
Stop mensenrechtenschendingen door multinationals. Teken de petitie #FeministsUnite

De Geen VIP Rechten coalitie, met daarin onder meer ActionAid, SOMO en Handel Anders, biedt de handtekeningen vandaag aan Tweede Kamerleden aan – in aanloop naar het debat over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Nederland moet zich sterk maken voor een feministisch VN-Verdrag

De petitie roept minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op om zich ambitieus in te zetten voor dit VN-verdrag. 2000 mensen in Nederland roepen bovendien specifiek ertoe op dat vrouwen– en meisjesrechten stevig verankerd zijn in het bindend VN-verdrag; een feministisch VN-verdrag dus.

Een internationale werkgroep is al sinds 2014 bezig met dit verdrag, sinds het besluit tot het opstellen van zo’n verdrag werd aangenomen in de VN Mensenrechtenraad. De Europese Unie neemt als één politiek blok deel aan deze verdragsonderhandelingen binnen de VN.

Noodzaak voor wetgeving voor multinationals

Nederland heeft internationaal een reputatie als mensenrechten- en vrouwenrechtenkampioen hoog te houden. Nederlandse en Europese bedrijven zijn nog steeds betrokken bij mensenrechtenschendingen in hun productie- en waardeketens. Slachtoffers hebben de grootste moeite om toegang tot een rechter te krijgen, laat staan genoegdoening voor het hun aangedane onrecht. De noodzaak om dit aan te pakken is hoog. Bovendien zou het VN-verdrag een groot verschil kunnen maken voor vrouwenrechten, omdat de schendingen door bedrijven vrouwen vaak onevenredig hard treffen.

Uit de Luanda leaks afgelopen maand bleek opnieuw dat Nederlandse bedrijven soms betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen in het buitenland. Dit VN-verdrag zou bedrijven blijvende verplichtingen opleggen om dit te voorkomen.

Dank aan alle mensen die deze petitie hebben ondertekend! Wij gaan door met deze campagne waarbij we strijden voor de bescherming van mensenrechten, eerlijk zakendoen en een economie die werkt voor iedereen.