Home - Actueel - Duurzame aarde - Klimaatverandering - Gesprekken over het klimaatschadefonds van start: een rechtvaardige uitkomst moet er komen

Gesprekken over het klimaatschadefonds van start: een rechtvaardige uitkomst moet er komen

In november 2022 kwam uit de VN-klimaattop in Egypte (COP27) een belangrijke overwinning: de oprichting van een klimaatschadefonds! De gemeenschappen die het hardst geraakt worden door de gevolgen van klimaatverandering, worden met dit fonds financieel gecompenseerd voor de onomkeerbare schade waarmee ze te kampen hebben. Vandaag kwam het Transitional Committee, de commissie die de invulling van het klimaatschadefonds bepaalt, voor het eerst bijeen. ActionAid roept de commissie op om hun verantwoordelijkheid te nemen en de hoogste prioriteit te geven aan de invulling van het fonds.

Brandon Wu, hoofd Beleid en Campagnes bij ActionAid VS, had voorafgaand aan de bijeenkomst het volgende te zeggen: “De commissie moet het voortouw nemen en een duidelijk en rechtvaardig kader bieden voor het nieuwe klimaatschadefonds.

“Het fonds moet in december door alle VN-landen goedgekeurd worden tijdens de Klimaatconferentie in Dubai. Dit is een enorme verantwoordelijkheid. Het is van het grootste belang om zo snel mogelijk vast te stellen hoe het nieuwe schadefonds in de praktijk zal werken, inclusief de manier waarop het zal worden bestuurd. Al veel te lang hebben landen in het mondiale Noorden geen verantwoordelijkheid genomen voor de belangrijke rol die zij spelen bij het veroorzaken van de klimaatcrisis.’’

Brandon deelde verder een angst die velen delen, namelijk “dat deze landen de aandacht van het fonds proberen weg te leiden en andere opties voor financieringsregelingen bespreken, om zo niet te hoeven bijdragen met financiële middelen. Zij moeten niet worden toegestaan om afleidingstactieken toe te passen in deze meetings. Het is van cruciaal belang dat dit fonds ten goede komt aan de mensen die aan de frontlinie staan van de klimaatcrisis.’’

Nederland is één van de 24 landen in het Transitional Committee in een gedeelde plaats met Denemarken en zal deelnemen aan de derde sessie, die later dit jaar plaatsvindt. Nederland kan dus een belangrijke rol spelen in het zorgen dat het fonds rechtvaardig wordt ingevuld en dat rijke landen hun verantwoordelijkheid nemen. Het is belangrijk dat er genoeg extra geld komt, in lijn met wat er nodig is, en dat dit niet ten koste gaat van financiering voor mitigatie en adaptatie. De Nederlandse overheid moet zelf ook aan de slag om haar eerlijke bijdrage te leveren aan het fonds, ter compensatie voor de historische en huidige bijdrage aan klimaatverandering.

Naast de invulling van het fonds is het van belang dat het geld de mensen bereikt die het daadwerkelijk het hardst nodig hebben. Hiervoor moeten de meest kwetsbare gemeenschappen en in het bijzonder vrouwen centraal staan.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen