Home - Landen - Ghana

"Dankzij ActionAid's landbouwtraining kan ik zelfs tijdens droogte genoeg voedsel verbouwen voor mijn familie."

Kayon Koyam (52) uit Ghana
Kayon woont in Bolgatanga, een van de armste gebieden van Ghana. ActionAid traint de boeren (vaak vrouwen) in duurzame, klimaatbestendige landbouwtechnieken, zodat zij het hele jaar door voldoende voedsel kunnen produceren. © Ritah Aniah/ActionAid

Ghana

Ghana is een van Afrika’s snelst groeiende economieën, maar nog steeds leeft een aanzienlijk deel van de bevolking in extreme armoede en zijn mensenrechtenschendingen aan de orde van de dag. Veel vrouwen en meisjes in Ghana krijgen te maken met geweld, discriminatie en gedwongen huwelijken. Daarnaast zijn de meeste mensen afhankelijk van zelfvoorzienende landbouw, waardoor ze erg kwetsbaar zijn bij droogte en overstromingen.
 • 38%

  van de mensen op het platteland leeft onder armoedegrens

 • 21%

  van de meisjes trouwt vóór haar 18e verjaardag

 • 94%

  van de kinderen tussen 2 en 14 jaar hebben geweld meegemaakt

Vrouwenrechten

Ondanks bestaande wetgeving krijgt maar liefst 94% van de vrouwen en meisjes in Ghana te maken met geweld, discriminatie en gedwongen huwelijken. Op zichzelf al afschuwelijk, maar het belemmert hen ook om zich te ontwikkelen en een beter bestaan op te bouwen. Het houdt vrouwen gevangen in een vicieuze cirkel van afhankelijkheid en armoede. Ook bestaat in Ghana nog steeds het probleem van hekserijbeschuldigingen. Meestal gaat het om vrouwen, die vervolgens verbannen worden uit hun dorp en in zogenaamde ‘heksenkampen’ terechtkomen. Deze kampen liggen afgelegen en hebben weinig basisvoorzieningen. Er is geen medische hulp, schoon drinkwater en vaak te weinig voedsel.

Voedseltekorten

Zeventig procent van de Ghanezen is voor haar levensonderhoud afhankelijk van zelfvoorzienende landbouw. Voor voedselproductie is de bevolking overgeleverd aan het weer, dat – onder meer door klimaatverandering – steeds extremere vormen aanneemt. In het droge seizoen kan het extreem heet en droog worden, terwijl het regenseizoen vaak gepaard gaat met hevige stormen en overstromingen. Veel mensen kunnen daardoor onvoldoende voedsel produceren, met ernstige voedseltekorten als gevolg.

Onbetaalde zorgtaken

In Ghana nemen vrouwen tien keer zoveel onbetaalde zorgtaken op zich dan mannen. Dit omvat de zorg voor kinderen, zieken en ouderen, huishoudelijke taken zoals koken en water halen, en voedsel verbouwen. Veel vrouwen krijgen te maken met een dubbele zorglast van werk binnen en buiten het huis. Niet-betaalde zorgverantwoordelijkheden beperken ook de keuzes van vrouwen in het soort werk dat ze krijgen, waardoor ze vaak gedwongen worden tot informele, parttime of laagbetaalde banen.

Manu Yaa, vrouwenrechtenactiviste uit Ghana

Manu maakt deel uit van een lokaal COMBAT-team, dat geweld tegen vrouwen en meisjes aanpakt. ActionAid geeft het team van Manu trainingen en hulpmiddelen en voorziet in de opvang van slachtoffers van huiselijk geweld. Manu gaat naar huizen, scholen, moskeeën en kerken om voorlichting te geven over de rechten van meisjes en het belang van onderwijs. “Het is moeilijk om geweld bespreekbaar te maken. Mensen zwijgen er liever over. Maar de afgelopen zes jaar hebben we zoveel bereikt. Het doet me goed als ik ouders ervan weet te overtuigen om hun dochters naar school te sturen.” Lees hier meer over Manu en de COMBAT-teams.

Dit doet ActionAid

 • Vrouwenrechten
  ActionAid helpt vrouwen in Ghana op te komen voor hun rechten. In de Girls Clubs kunnen meisjes hun ervaringen, waaronder geweld in en rondom school, bespreken. Verder krijgen ze voorlichting over vrouwenrechten en het belang van onderwijs en krijgen ze de mogelijkheid om samen de juiste autoriteiten in te schakelen. Hierdoor blijven meer meisjes op school. Verder geeft ActionAid vrouwen voorlichting over hun rechten en hoe ze deze kunnen opeisen. We trainen gemeenschappen zodat zij meer inzicht krijgen in onbetaald werk. Ook overtuigt ActionAid de overheid om heksenkampen te sluiten en zorgt dat de beschuldigde vrouwen weer op worden genomen in de gemeenschap. Lees meer over ons werk voor vrouwenrechten >>

 • Duurzame aarde
  ActionAid wil overheidsbeleid dat armoede en honger verergert structureel veranderen. We voeren campagne voor een duurzaam klimaatbeleid en beschermende maatregelen voor arme landen die nu de prijs betalen. Daarnaast trainen we vrouwen in klimaatbestendige, duurzame landbouwmethodes. Zo kunnen ze hun productie verhogen, in hun eigen levensonderhoud voorzien en daarnaast ook nog eens voedsel verkopen op de markt. Lees wat wij doen voor een eerlijk gebruik van de aarde >>

Een greep uit de resultaten

 • Eerste heksenkamp gesloten

  In Ghana worden regelmatig beschuldigd van hekserij. ActionAid werkt al jaren om de situatie in de heksenkampen te verbeteren en ook om de verbannen ‘heksen’ te reïntegreren in hun gemeenschappen. In december 2014 is het eerste heksenkamp, Bonyasi, met onze hulp gesloten.
  Lees hier meer over het opheffen van het heksenkamp.

 • Verbetering voedselzekerheid

  Door de inzet van duurzame landbouwmethoden als composteren, groenbemesting en het gebruik van inheemse zaden en biologische pesticiden is de voedselzekerheid van zo’n 9000 mensen in Ghana verbeterd. Dit succes werd mede mogelijk door een vermindering van huishoudelijk werk.

 • Re-integratie in de maatschappij

  Via het Go Home-programma zijn tussen 2012 en 2014 250 vrouwen gereïntegreerd in de gemeenschap na te zijn beschuldigd van hekserij.

 • Meer meisjes naar school

  Dankzij een speciaal Girls Clubs programma van ActionAid tegen geweld in en rondom scholen, gingen in Kenia, Mozambique en Ghana tot wel 17% meer meisjes naar school.

 • Voorlichting over rechten

  In Ghana nemen maar liefst 6400 vrouwen deel aan REFLECT-circles van ActionAid. Dit zijn groepen waar vrouwen voorlichting krijgen over hun rechten, terwijl ze tegelijkertijd leren lezen en schrijven. De vrouwen komen wekelijks bij elkaar om te praten over verschillende problemen waar ze tegen aan lopen en leren hoe ze tegen geweld kunnen opstaan.

 • 1502 kinderen

  kregen vanaf 2016 op school voorlichting over onbetaalde zorgtaken, zodat zij beter te begrijpen hoe onbetaalde zorgtaken hun leven beïnvloeden en hoe ze hiermee kunnen omgaan.

Partners

ActionAid is sinds 1990 actief in Ghana. De projecten worden gecoördineerd door het kantoor in Ghana en uitgevoerd door onze partners. Op deze manier maken we gebruik van de lokale kennis en ervaring. Ook benutten we de sterke relaties die onze partners met de gemeenschappen hebben opgebouwd.

Help mee de positie van vrouwen te versterken

Doe mee

Pagina aangepast op 2 juli 2019