Home - Ons werk - Thema’s - Vrouwenrechten - Internationale Vrouwendag

8 maart: Internationale Vrouwendag

Wereldwijd wordt op 8 maart Internationale Vrouwendag gevierd. Op deze dag staan we stil bij vrouwenrechten: hoe ver we op veel plekken in de wereld al gekomen zijn, maar vooral ook hoe ver er wereldwijd nog te gaan is. Want vrouwenrechten zijn nog lang niet overal vanzelfsprekend.

Waarom nu nog?

De Internationale Vrouwendag bestaat al sinds 1910, toen vrouwen in Nederland nog geen stemrecht hadden. Maar dat was toen. Tegenwoordig zijn mannen en vrouwen in Nederland toch gelijk? Waarom is Internationale Vrouwendag dan nog nodig?

Helaas is het niet zo simpel. In Nederland wordt 1 op die 10 vrouwen verkracht en krijgen vrouwen veelvuldig te maken met huiselijk geweld. Naast gendergerelateerd geweld, waar 1 op de 3 vrouwen wereldwijd mee te maken krijgt, zijn er echter nog vele andere stappen te gaan. Denk hierbij aan het oneerlijk verdeelde ouderschapsverlof, de loonkloof, het taboe op abortus en zwangerschapsdiscriminatie. Vrouwen worden nog lang niet gelijk behandeld.

Binnen- en buitenland

Niet alleen in Nederland is het nog altijd niet zo goed gesteld met vrouwenrechten en gelijkheid. Wereldwijd zijn er genoeg plekken waar vrouwen wetmatig niet dezelfde rechten hebben als mannen en niet vrij zijn. Op sommige plekken zet wetgeving zelfs grote stappen achteruit, zoals in de Verenigde Staten.

Ook op sociaal-cultureel niveau worden vrouwen achtergesteld en verplicht om bijvoorbeeld alleen in het huishouden te werken, zonder dat zij zelf geld kunnen verdienen. Een afhankelijkheidspositie die dikwijls leidt tot huiselijk geweld. Er is dus nog een wereld te winnen, en daarom blijft Internationale Vrouwendag zeker van belang.

Waarom besteedt ActionAid aandacht aan deze dag?

Voor ActionAid is Internationale Vrouwendag vooral een dag van solidariteit met vrouwen in het mondiale Zuiden. Waar feminisme in Nederland begon als een witte vrouwenbeweging, is er tegenwoordig veel meer aandacht voor intersectioneel feminisme: de visie dat je kansen in de samenleving worden beïnvloed door heel veel verschillende factoren, zoals seksisme, racisme, validisme, homo- en transfobie en andere vormen van discriminatie, onbewuste vooroordelen en uitsluiting. 

Lees meer over intersectioneel feminisme op onze Instagram.

Onze ervaring is dat vrouwen minder inspraak hebben in belangrijke beslissingen op alle niveaus: lokaal, regionaal, nationaal en internationaal. ActionAid ondersteunt vrouwen en gemarginaliseerde groepen om daar verandering in te brengen. 

Wat is er te doen?

Om stil te staan bij Internationale Vrouwendag, bij de successen én de uitdagingen, zijn er verschillende evenementen om op en rond 8 maart te doen. Ook ActionAid doet actief mee! Bekijk hieronder de events waar jij bij aan kan sluiten:

Pagina aangepast op 6 maart 2023