Home - Resultaten - Online jaarverslag 2016
Vrouwen van de Savings and Credit Cooperative uit Ethiopië. Foto: Greg Funnell / Actionaid
Het was het jaar van de Panama Papers, de schrijnende vluchtelingencrisis en de aanhoudende droogte in Afrika. Maar ook het jaar waarin mensen overal ter wereld samenkwamen om zich uit te spreken te maken tegen ongelijkheid en onrecht.
Wat ActionAid deed in 2016? Je leest het allemaal in ons jaarverslag!

€ 20,000

gaven jullie voor onze noodactie voor de hongersnood in Oost-Afrika.

> 10

partnerorganisaties voltooiden belangrijke modelwetgeving voor mijnbouw.

> 5,000

vrouwen uit heel Afrika kwamen in actie om landrechten op te eisen tijdens de Kilimanjaro Challenge.

30,000

Nederlanders tekenden de petitie tegen belastingontwijking, die we overhandigden aan de regering.

Duurzame aarde

Wereldwijde resultaten

 • > 350000

  boeren in 25 landen gebruiken nu klimaatbestendige landbouwtechnieken.

 • > 100000

  vrouwen in 24 landen kregen meer zeggenschap en controle over land en natuurlijke hulpbronnen.

 • 3500

  vrouwengroepen uit 21 landen kwamen in actie voor landrechten.

Lees meer over een duurzame aarde

Succesverhaal:

Landrechten voor vrouwen

Het Women2Kilimanjaro-initiatief toont de kracht van samen actievoeren. In oktober 2016 vertrokken vanuit heel Afrika karavanen met boerinnen naar de voet van de berg Kilimanjaro in Tanzania. Meer dan 400 van hen presenteerden hun eisen in de vorm van een handvest aan vertegenwoordigers van de Afrikaanse Unie en nationale overheden. Tot slot beklommen 29 vrouwen de top van de berg, als symbool voor de uitdagingen waarvoor zij staan. Vanuit de hele wereld lieten mensen hun solidariteit blijken voor de vrouwen, ook uit Nederland.

De eerste resultaten liegen er niet om. De vrouwen zijn uitgenodigd bij de Afrikaanse Unie en de Verenigde Naties om hun handvest te presenteren. Overheden van Sierra Leone, Kenia en Mozambique hebben al hun steun aan de boerinnen toegezegd. En in Kenia werd het contract van het Amerikaanse bedrijf Dominion Farm niet verlengd, ten gunste van lokale boeren.

Wij zijn trots op deze dappere vrouwen!

Afrikaanse boerinnen eisten zélf hun landrechten op. © ActionAid

Eerlijke economie

Wereldwijde resultaten

 • 790

  regionale overheden in 22 landen eisen nu meer financiële transparantie van gemeenten.

 • 50

  coalities in 16 landen voerden campagne tegen belastingontwijking door multinationals.

 • 150

  initiatieven zorgen ervoor dat gemeenschappen nu zelf toezicht kunnen houden op oneerlijke belastingpraktijken.

Lees meer over een eerlijke economie

Succesverhaal:

ActionAid wint Innovatieprijs

Onze campagne tegen belastingontwijking leverde ActionAid in 2016 de Partos Innovatieprijs op. Daarmee is het binnen de ontwikkelingssector het meest innovatieve project van het afgelopen jaar.

Het doel van de campagne is dat ontwikkelingslanden voldoende belastinginkomsten krijgen om zelf publieke voorzieningen te kunnen bekostigen. Bijvoorbeeld wegen, scholen en ziekenhuizen.

We zijn trots op deze erkenning en zetten onze campagne tegen belastingontwijking met nóg meer passie voort!

Onze campagne tegen belastingontwijking zorgt voor meer inkomsten voor publieke voorzieningen. © ActionAid

Vrouwenrechten

Wereldwijde resultaten

 • > 322000

  mensen in 29 landen kwamen in actie tegen geweld tegen vrouwen.

 • 55000

  vrouwen in 20 landen kregen meer zeggenschap over het gezinsinkomen en de verdeling van huishoudelijke taken.

 • > 1000

  initiatieven in 20 landen zijn opgezet om meisjes te beschermen tegen meisjesbesnijdenis.

Lees meer over vrouwenrechten

Van slachtoffer tot voorvechter

Wangu Kanja is oprichtster van de Wangu Kanja Foundation, een partnerorganisatie van ActionAid in Nairobi. In 2002 maakte ze een traumatische ervaring mee: haar auto werd gestolen, terwijl zij met een pistool op haar hoofd werd verkracht. Toen ze aangifte deed bij de politie, werd alleen de gestolen auto gerapporteerd en niet haar verkrachting.

Wangu kwam in een diepe depressie terecht door het stigma en het opgedrongen schuldgevoel. Maar na twee jaar herpakte ze zich. “Ik kon het niet langer aanzien dat zoveel vrouwen in Kenia slachtoffer van verkrachting worden en hun rechten niet kennen. Mijn stichting helpt hen door middel van therapie, voorlichting over hun rechten en ondernemerstrainingen. Zo maken we ze weer sterk, positief en onafhankelijk na een traumatische ervaring.”

Wangu zette haar traumatische ervaring om in iets positiefs. © Georgina Goodwin/ActionAid

Noodhulp

Wereldwijde resultaten

 • 30

  noodhulpacties vonden wereldwijd plaats in 2016.

 • > 550000

  mensen in 19 landen ontvingen humanitaire hulp.

 • 450000

  mensen werden getraind om beter voorbereid te zijn op rampen.

Lees meer over noodhulp

Een betere toekomst dankzij een lening

Shamsa (50) uit Somaliland moest rondkomen van 1,50 dollar per dag. Hiervan kon ze haar kinderen slechts twee keer per dag maïspap geven.

Van ActionAid kreeg ze een lening van 300 dollar, waarvan ze tien schapen kocht. Ze bracht de dieren groot en verkocht ze met winst op de markt. Hierdoor kon ze het eerste deel van de lening terugbetalen en nieuwe schapen kopen. Haar kinderen krijgen nu groenten en twee keer per week geitenvlees.

Shamsa voelde zich enorm trots toen ze winst maakte met de verkoop van haar schapen. Het hielp haar te overleven toen El Niño haar land trof. Ze is nu voorzitter van een vrouwengroep die andere moeders helpt met een lening. Zo helpt ze ook andere vrouwen om te overleven in tijden van hongersnood.

Shamsa is trots op het inkomen dat ze verdient en helpt nu andere moeders met een lening. © Jennifer Huxta/Actionaid

Inkomsten

2016
2015 2016 %
Particulieren 874,015 882,556 31% 27%
Bedrijven 4,091 9,531 0% 0%
Overheidssubsidies 1,819,983 2,341,926 65% 71%
Partnerorganisaties 0 10,000 0% 0%
Derden (o.a. fondsen) 100,000 55,000 4% 2%
Investeringen -3,829 2,028 -0% 0%
2,794,260 3,301,041

De inkomsten van ActionAid stegen met 3,2% ten opzichte van 2015. De meeste groei kwam voort uit de stijgende overheidssubsidies (28%) als gevolg van de uitstekende beoordeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Giften van donateurs en bedrijven namen ook iets toe, maar minder dan gehoopt. Inkomsten van derden groeiden aanzienlijk, maar werden pas in januari 2017 bijgeschreven op de rekening. De komende jaren willen we de inkomsten verder diversificeren. In 2017 werken we aan een nieuwe strategie om de naamsbekendheid en achterban van ActionAid te vergroten om de komende jaren nog meer impact te kunnen maken in ontwikkelingslanden.

Uitgaven

2016
2015 2016 %
Campagne, lobby, onderzoek 429,951 526,274 14% 17%
Communicatie & voorlichting 530,089 418,035 17% 14%
Zuidelijke programmasteun 1,700,061 1,696,395 55% 55%
Particuliere fondsenwerving 278,802 291,176 9% 9%
Institutionele fondsenwerving 62,629 73,354 2% 2%
Management & administratie 100,206 77,201 3% 3%
3,101,738 3,082,435

De uitgaven van ActionAid in 2016 bleven redelijk gelijk ten opzichte van 2015. Er werd iets minder uitgegeven aan communicatie & voorlichting en meer ingezet op beleidsbeïnvloeding en onderzoek achter de schermen. In 2016 gingen we - met enige vertraging - van start met programma's in vier nieuwe landen, waar we in 2017 verder zullen opschalen. We hebben veel ruimte gegeven voor planning en kennisuitwisseling, om de successen en lessen uit eerdere jaren in andere landen goed over te kunnen dragen. Op het gebied van management & administratie werd flink bespaard door o.a. gebruik te maken een nieuw efficiënt boekhoudsysteem.

Amsterdam toneel van succesvolle Tax Tour

Om deze video te bekijken moeten de marketing-cookies geaccepteerd zijn.

Cookie-instellingen beheren

Partners

Zij leverden een belangrijke financiële bijdrage aan ons werk:

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Europese Commissie

Bedankt!

12,276 Nederlanders steunden ons in 2016 met een gift.

Onze projecten en campagnes zouden niet mogelijk zijn zonder jouw steun. Dankjewel!

Pagina aangepast op 1 augustus 2023