Home - Resultaten - Online jaarverslag 2020

Het jaar 2020 stond natuurlijk in het teken van COVID-19 en de impact die de pandemie heeft gehad op kansenongelijkheid. Terwijl het virus zich verspreidde, kwamen er ook al snel berichten dat de pandemie de al bestaande ongelijkheid verder leek te vergroten. Zoals een mooie metafoor het duidt: we zitten misschien wel allemaal in dezelfde storm, maar we zitten zeker niet allemaal in dezelfde boot!

ActionAid heeft het afgelopen jaar samen met vrouwen wereldwijd leiderschapstrainingen opgezet, nationaal en internationaal gelobbyd voor eerlijker en duurzamere wetgevingen en ook deelden we voedsel- en hygiënepakketten uit om de verspreiding van COVID-19 te beperken. Maar natuurlijk hebben we meer gedaan dan dat.

In dit jaarverslag lees je hoe samen met vrouwen en gemeenschappen over de hele wereld positieve verandering hebben kunnen bewerkstelligen. Dit konden we doen dankzij onze partners, donateurs en iedereen die ons steunt. Bedankt! Graag inspireren we je om opnieuw mee te werken aan een eerlijker, duurzamer wereld – ook in 2021!

Vrouwenrechten

 • 26 miljoen

  mensen heeft ActionAid wereldwijd tijdens de lockdowns kunnen bereiken en ondersteunen met bewustwordingscampagnes, inkomensondersteuning, voedsel- en hygiënepakketten en hulp aan vrouwen die gebukt gingen onder huiselijk geweld.

Dit is Hilda Nanguri Anania uit Kenia. Hilda is lid van de vrouwenbeweging Sauti ya Wanawake (de Stem van de Vrouwen), een partnerorganisatie van ActionAid.  

“Als lid van deze beweging in Kenia ken ik de zeer reële uitdagingen waarmee vrouwen en meisjes worden geconfronteerd wanneer ze vechten voor gelijkheid, voor hun rechten en voor vrijheid van geweld in mijn gemeenschap. Of het nu komt door seksuele uitbuiting, genitale verminking van vrouwen, of het ontzegd worden van onderwijs: de rechten van vrouwen en meisjes zijn altijd afgesloten geweest.” 

Sinds COVID-19 Kenia en de wereld in zijn greep hield, is de strijd voor vrouwenrechten nog belangrijker geworden. Terwijl gezinnen zich achter gesloten deuren terugtrokken en banen en bestaansmiddelen van de ene op de andere dag verdwenen, kwam er een nieuwe pandemie aan het licht in Kenia – en in gemeenschappen over de hele wereld. Een verborgen pandemie van armoede en escalerend huiselijk geweld.  

Ze vertelt: “Als onderdeel van mijn rol steun ik jonge meisjes die zwanger worden. Het is mijn taak – en mijn passie – om ervoor te zorgen dat meisjes weten dat hun zwangerschap niet het einde van hun leven betekent. Ik help ze terug naar school te gaan, terwijl ik tegelijkertijd samenwerk met mannen in de gemeenschap om hun houding ten opzichte van vrouwen en meisjes te veranderen. Ik ben hier zo trots op en ik hou van het werk dat ik doe. Sinds het begin van de pandemie is dit werk moeilijker geworden. We ondersteunen mensen via de telefoon en vergaderen via de telefoon. Het is misschien moeilijker, maar het werk is nu belangrijker dan ooit.” 

© Tommie Ominde/ActionAid

COVID-19

  De pandemie houdt de wereld nog steeds in haar greep. Terwijl welvarende landen in het globale noorden druk bezig zijn met vaccineren, blijven de landen in het globale zuiden ver achter, met alle gevolgen van dien. Gelukkig zijn er geluiden te horen dat het patent op de vaccins (tijdelijk) vrijgegeven moeten worden, want iedereen heeft recht op een goede gezondheid. 

  Vooral vrouwen merkten de negatieve gevolgen van COVID-19: een enorm sterke toename van huiselijk geweld, meisjes die van school worden gehaald om te werken zodat er voldoende eten is voor het gezin, en vrouwen die werken in de informele sector en dus geen recht hebben op welke vorm van financiële steun dan ook. ActionAid heeft zich hier het afgelopen jaar enorm hard voor gemaakt, maar naast aandacht voor deze structurele problemen hebben we ook noodhulp geboden, zoals het verstrekken van sanitaire pakketten. 

  Voldoende water en zeep om je handen te wassen, genoeg ruimte in je huis om 1,5 meter afstand te houden en thuiswerken zijn allemaal vormen van privilege die mensen in het mondiale zuiden vaak niet hebben. Onze hygiëne-pakketten helpen op plekken waar water en zeep schaars zijn. 

  Talat

  Talat is 28 en komt uit India. Ze trouwde toen ze 17 was. Hoewel het huwelijk goed begon, begon misbruik door haar man en zijn gezin al snel. Talat mocht nergens alleen heen, ook niet naar het toilet of om haar moeder te bezoeken. Uiteindelijk hielp haar moeder haar te ontsnappen.  

  Talat kwam in contact met het Guaravi Crisis Center in Bhopal. Daar kreeg ze medische zorg, rechtsbijstand en begeleiding – allemaal onder één dak. 

  “ActionAid en Gauravi zijn erg belangrijk in mijn leven. Als ik hulp nodig had, gaven ze mij vertrouwen en steun. Ik wil nu anderen helpen, net zoals ik ooit zelf werd geholpen,” zegt Talat. 

   Talat nam daarna deel aan een rehabilitatieprogramma voor vrouwen die getroffen zijn door misbruik. Als onderdeel van het ActionAid-programma volgde ze een opleiding tot riksja chauffeur. Zo werd ze de eerste vrouwelijke riksja chauffeur in haar district!  

  Met een lening van Gauravi kocht ze een elektrische riksja, waarmee ze nu haar geld verdient en haar moeder ondersteunt. “Toen ik de kans kreeg om te leren autorijden, koos ik ervoor omdat ik iets anders wilde leren,” zegt ze. Ondertussen maakt Talat deel uit van ActionAid India’s COVID-19-response team. Ze gebruikt haar riksja om voedselpakketten te bezorgen aan kwetsbare leden van de samenleving, waaronder slachtoffers van geweld, transgender personen, en andere gemarginaliseerde groepen. 

  © Samyamoy Debnath/ActionAid

  Duurzame aarde

   Brenda Siachipula is 39, komt uit Shimulala in Zambia en is activist. Haar stad ligt in de Copperbelt-regio in Zambia. De gemeenschap wordt sterk beïnvloed door kopermijnbouwactiviteiten, die veel vervuiling veroorzaakt. 

   Brenda heeft training van ActionAid Zambia gevolgd over haar rechten en die van haar gemeenschap. Nu gebruikt ze sociale media en verschijnt ze op lokale radiostations om mensen bewust te maken van de vervuiling en de impact die het heeft op de gezondheid en het levensonderhoud van de gemeenschap. 

   “Als je nu naar de mijn gaat, zul je zien dat ze nog steeds de chemische slurry in de stroom lozen,” zegt ze. Het leven is een strijd is voor haar gemeenschap. De vervuiling heeft de vruchtbaarheid van de bodem aangetast en doodt vee. “Het water dat het vee drinkt, doodt dat hen, net zoals het de mensen doodt,” zegt Brenda. “Als de koeien bevallen, sterft het kalf kort daarna. Hoewel het land niet langer vruchtbaar is, doen we ons best om zoveel mogelijk te groeien, zodat we ons leven en ons gezin kunnen onderhouden.” 

   Brenda legt uit dat de financiële impact ook merkbaar begint te worden: gezinnen hebben het economisch moeilijk en kunnen het schoolgeld voor hun kinderen niet betalen. Ze voegt eraan toe: “In mijn leven wil ik zien dat de gemeenschap wordt gecompenseerd.” ActionAid werkt samen met gemeenschappen om hun mensenrechten te verdedigen en een eerlijke vergoeding te krijgen. Koper is een van de metalen die veel wordt gebruikt in de elektronische producten die we dagelijks gebruiken en ook voor hernieuwbare energiebronnen zoals windturbines.  

   ActionAid voert campagne voor wetgeving die mijnbouwgemeenschappen meer handvatten zal geven om gerechtigheid en compensatie te eisen. We promoten daarnaast een rechtvaardige transitie, een verschuiving naar hernieuwbare energiebronnen die niet alleen kijkt naar milieu- of klimaatimpact, maar ook rekening houdt met mensenrechten. 

   Jessi Chisi / ActionAid

   Eerlijke economie

   • 1,8 miljard

    euro lopen landen in het mondiale zuiden per jaar mis aan belastinginkomsten, alleen al via Nederland.

   ActionAid streeft naar een feministische economie, een eerlijke economie waar zorg en welzijn centraal staan en niet alleen winst en rijkdom. Een economie die mensenrechten en milieu respecteert en die gebaseerd is op rechtvaardigheid en gelijkheid.

   Let’s talk about tax

   Een belangrijk onderdeel van een feministische economie zijn eerlijke belastingen. Door eerlijke en transparante belastingregels waarbij iedereen – dus ook multinationals – hun eerlijk aandeel belastingen betalen, stijgen belastinginkomsten van een land. Belastinginkomsten zijn cruciaal voor publieke voorzieningen, zoals gezondheidszorg, infrastructuur en onderwijs, voor het herstel na de coronapandemie, en ook voor de bescherming en verbetering van vrouwenrechten. Denk aan projecten die bijvoorbeeld seksueel geweld tegengaan, die landbouw in droge gebieden stimuleren of projecten die meisjes en vrouwen voorzien in onderwijs of in gezondheidszorg. Daarom zeggen wij ook wel Tax Justice = Gender Justice.

   ActionAid bracht in 2020 een onderzoek uit waaruit bleek dat landen in het mondiale zuiden alleen al via Nederland wel 1.8 miljard euro aan belastinginkomsten per jaar mislopen! Nederland staat bekend als belastingparadijs. We zijn een belangrijk doorsluisland in de belastingontwijking door multinationals. ActionAid werkt er hard aan om daar verandering in te brengen. Samen met het Tax Justice Network stimuleren we debatten in de Tweede Kamer om een einde te maken aan Nederland als doorsluisland en afgelopen jaar presenteerde we het rapport ‘Tax in Times of Corona’, om het belang van eerlijke belastingen in aan te tonen in de strijd tegen de pandemie en het economisch herstel daarna.

   Een eerlijk belastingstelsel is niet alleen belangrijk om in Nederland te bewerkstelligen, dit moet werelwijd gebeuren, op nationaal en internationaal niveau. Zo zijn er in Zambia trainingen gegeven aan mensen om te leren volgen hoe publieksgeld uitgegeven wordt door overheden. Zo genereren burgers inspraak wanneer zij onjuiste uitgaves zien en hebben zij middelen om dat onder de aandacht te brengen. Zo zorgen ze voor een eerlijkere verdeling van middelen.

   Inkomsten

   2020
   2020 2019 %
   Overheidssubsidies 2,115,989 2,348,370 67% 72%
   Particulieren 1,038,207 924,064 33% 28%
   Bedrijven 11,212 6,080 0% 0%
   3,165,408 3,278,514

   Uitgaven

   2020
   2020 2019 %
   Missie doelen 2,388,652 3,044,616 82% 87%
   Fondsenwerving 419,041 358,315 14% 10%
   Overhead 121,901 83,971 4% 2%
   2,929,594 3,486,902

   Pagina aangepast op 13 oktober 2021