Home - Actueel - Duurzame aarde - Klimaatverandering - Waarom is Net Zero Not Zero?

Waarom is Net Zero Not Zero?

Het klinkt zo mooi, bedrijven die “Net Zero” klimaatdoelen stellen om klimaatneutraal te worden. Wat zijn ze bewust en duurzaam bezig! Helaas is dit lang niet altijd het geval. Net Zero geeft bedrijven en overheden de kans zwakke klimaatdoelen te greenwashen. Met als gevolg dat tijd, aandacht en geld weggehaald worden van wat er echt moet gebeuren om de klimaatcrisis op te lossen.

 

Wat verstaan we nou precies onder Net Zero (netto nul)?

Net Zero uitstoot betekent dat we nog steeds uitstoot kunnen produceren, zo lang die wordt gecompenseerd door processen of technologieën die broeikasgassen opnemen of verminderen. Denk bijv. aan het planten van bomen.

Waarom Net Zero = Not Zero in het kort:

  • De term “Net Zero” wordt vaak gebruikt door overheden en bedrijven om verantwoordelijkheid te ontlopen en klimaat inactie te verbergen.
  • Er is simpelweg niet genoeg ruimte op de wereld om alle boomplantages en CO2-opslag te faciliteren.
  • Bij alle “Net Zero” plannen samen, blijft de wereld meer CO2 uitstoten, in de hoop dat deze in de toekomst uit de lucht gezogen kan worden.
  • Wanneer “Net Zero”-plannen gelezen worden moeten we ons altijd het volgende afvragen. Wiens land? Wiens bossen? Wiens emissies? Wiens verantwoordelijkheid?
  • In plaats van te vertrouwen op toekomstige technologieën en verwoestende landroof, moeten we echte klimaatactie nemen en radicaal onze emissies terugbrengen naar Real Zero.


Een voorbeeld:
Shell’s Net Zero klimaatplannen vereisen land ter grootte van 3x Nederland (!) voor compensatie CO2-uitstoot

 

Kom in actie. Loop mee met de klimaatmars op 6 november!

Schrijf je in

Echte klimaatactie nodig en geen schijnoplossing

Actionaid pleit ervoor dat er bij de onderhandelingen tijdens de aankomdende VN klimaattop (COP26)  dringend afspraken worden gemaakt om échte emissiereductie af te dwingen. Alleen door een snelle vermindering van uitstoot van broeikasgassen kunnen we op een rechtvaardige wijze klimaatverandering aanpakken en onze planeet leefbaar houden voor iedereen.

De groeiende trend onder politici, bedrijfsleiders en zelfs sommige NGO’s over het bereiken van “Net-Zero uitstoot” kan veelbelovend klinken. Maar, hoewel “Net Zero uitstoot” misschien klinkt als “Nul uitstoot” betekenen de twee concepten in feite heel verschillende dingen, met totaal verschillende gevolgen.

 

Het toevoegen van “Netto” aan een doelstelling van “Zero” uitstoot blijkt vaak een schijnoplossing te zijn die echte klimaatactie vertraagt. Sterker nog, in veel gevallen is het een aanjager van verwoestende landroof die honger kan aanjagen. Enorme stukken land moeten namelijk worden gebruikt om bomen te planten, biobrandstoffen te produceren of biomassa te verbouwen met dramatische gevolgen voor lokale gemeenschappen en lokale biodiversiteit.

De schaal van de plannen voor het planten van bomen en bossen zal leiden tot gedwongen verhuizing van rurale gemeenschappen, verlies van voedselgewassen, toenemende honger en conflicten over land en voedsel. Hetzelfde heeft plaatsgevonden (en vindt nog steeds plaats) met biobrandstoffen. Dit leidde ertoe dat tussen 2007 en 2012 meer dan 17 miljoen hectare land werd weggenomen van gemeenschappen in het mondiale zuiden, wat resulteerde in wijdverspreide ontbossing en verlies van bestaansmiddelen met verwoestende gevolgen voor de gemeenschappen.

Nul zonder het woord je netto ervoor betekent: echte CO2-uitstoot reductie die moet worden gerealiseerd. Dit is waar ActionAid zich sterk voor maakt.

Meer lezen?
Een analyse van ActionAid over de Net Zero klimaatdoelen van Shell
Rapport over Net Zero: “Caught in the net”
Technische briefing: NOT ZERO: How ‘net zero’ targets disguise climate inaction
Rapport over stappen om landroof tegen te gaan

Dit Real Zero project wordt mede mogelijk gemaakt door The Minor Foundation for Major Challenges