Home - Actueel - Duurzame aarde - Klimaatverandering - Onze eisen voor de komende Klimaattop

Onze eisen voor de komende Klimaattop

Eind november komen wereldleiders bijeen voor de 28ste Klimaattop (COP28). Ondertussen zijn we nog lang niet op weg naar het behalen van onze globale klimaatdoelen. De gevolgen van deze nalatigheid is te zien in toenemende klimaatrampen en het steeds grotere verlies in biodiversiteit. Alleen door samen de klimaatcrisis aan te pakken, kunnen we de schaal van destructie in toom houden. De Klimaattop is daar een belangrijk onderdeel van.

Dit jaar neemt de Klimaattop plaats in Dubai, in de Verenigde Arabische Emiraten. Niet alleen is een oliestaat gastheer van de belangrijkste klimaatconferentie van het jaar, de president van de conferentie is de baas van het nationale oliebedrijf. Een slecht teken, waar wij al eerder onze zorgen over hebben geuit.

Nederland is een land met een luide stem, zeker in vergelijking met ons kleine formaat. Daarom is het uitermate belangrijk dat onze vertegenwoordigers zo goed mogelijk geïnformeerd naar de COP gaan om daar voortrekker voor klimaatrechtvaardigheid te kunnen zijn. Samen met 15 andere organisaties presenteren wij daarom een aantal concrete aanbevelingen aan de Nederlandse overheid, voor een rechtvaardige aanpak van de klimaatcrisis.

 

Onze aanbevelingen

Zoals in al ons werk, roepen wij op inclusiviteit en gendergelijkheid te bevorderen. Daarnaast bevelen wij aan om o.a.:

  • Door te pakken op het historisch besluit van vorig jaar en het Klimaatschadefonds operationeel te maken, en daarmee gemeenschappen die het meest kwetsbaar zijn voor de klimaatcrisis en het hardst geraakt worden te steunen.
  • Ambitieuze afspraken te maken over de snelle en volledige uitfasering van alle fossiele brandstoffen via een eerlijke transitie. Dit is essentieel om het doel van 1,5 graad opwarming uit het Parijsakkoord in zicht te houden.
  • Klimaatfinanciering op te schalen in lijn met wat er nodig is om wereldwijd mitigatie, adaptatie en het adresseren van klimaatschade te financieren, en bij COP28 kaders voor het nieuwe doel van klimaatfinanciering vast te stellen.

Minister Jetten, laat zien dat de steeds luider wordende oproep voor meer klimaatactie binnen Nederland niet op dove oren valt! Nederland kan en moet een leidende rol spelen in de strijd voor eerlijk klimaatbeleid, door actief in te zetten op deze prioriteiten. Samen kunnen we een sterkere, meer duurzame toekomst creëren, waarin iedereen floreert, niet alleen de mensen in het Mondiale Noorden.

Lees alle aanbevelingen hier.

Wil je meer weten over wat er op COP28 besproken wordt, en hoe Nederlandse politici daarover denken? Kom dan 16 november naar hét mondiale klimaatdebat in Pakhuis de Zwijger waar we met politici, klimaatactivisten en het publiek in gesprek gaan over hoe een eerlijk klimaatbeleid eruit ziet op nationaal en internationaal niveau.