Home - Resultaten - Online jaarverslag 2018
Yassa (32) uit Liberia is een alleenstaande moeder van 2 kinderen. Voorheen had ze grote moeite de eindjes aan elkaar te knopen, maar sinds ze deelnam aan ActionAid’s project Building Better Futures, is ze de succesvolle manager van een jongerenonderneming. © ActionAid
2018 was een uitdagend jaar, waarin maatschappelijke organisaties en mensenrechtenactivisten regelmatig werden tegengewerkt. Ook zagen we toenemend geweld tegen vrouwen en natuurrampen, die als gevolg van klimaatverandering steeds vaker voorkomen.

In deze uitdagende context stond ActionAid zij-aan-zij met dappere voorvechters van een eerlijke wereld. Ook keken we naar de gevolgen die Nederlands beleid heeft op de leefomstandigheden elders in de wereld. We hielpen gemeenschappen zich te wapenen tegen extreem weer en kwamen in actie bij rampen. Met onze unieke benadering, waarbij vrouwen de leiding nemen, wonnen we ook dit jaar weer de Spindle Award, een prachtige prijs voor innovatieve projecten binnen de ontwikkelingssamenwerking. Deze en nog veel meer mooie resultaten laten zien dat een eerlijker wereld mogelijk is.

Dit hebben we samen bereikt in 2018 >

50.000

keer werd de Tax Justice petitie tegen de afschaffing van de dividendbelasting getekend

1350

jongeren in Liberia namen deel aan een succesvolle duurzame landbouwonderneming

4000

boeren in Haïti wisten hun in beslag genomen land terug te claimen en compensatie te krijgen

61.000

mensen in Indonesië ontvingen noodhulp in de eerste 2 weken na de tsunami in september

Vrouwenrechten

Wereldwijde resultaten

 • 473959

  vrouwen (en 99746 mannen) deden met behulp van trainingen van ActionAid belangrijke kennis, vaardigheden en capaciteiten op.

 • 3152966

  vrouwen (en 2558428 mannen) werden empowered door activiteiten van ActionAid (o.a. trainingen, workshops, fora en REFLECT-cirkels)

 • 10016

  vrouwen in Liberia zijn door trainingen van ActionAid op de hoogte van hun rechten en hoe ze deze kunnen opeisen.

Lees meer over vrouwenrechten

In actie tegen geweld tegen vrouwen

Maar liefst 94 procent van de vrouwen in Ghana krijgt te maken met geweld. Ook gedwongen huwelijken en tienerzwangerschappen vormen een groot probleem.

ActionAid gaat geweld tegen vrouwen tegen met COMBAT-teams. Met presentaties op scholen en kerken, theatervoorstellingen en door langs deuren te gaan, maken zij geweld bespreekbaar en zorgen zij voor bewustwording rondom vrouwenrechten.

Een van de teamleden is Doris Owusu Prempeh (30), die naast haar werk voor COMBAT ook moeder en lerares is. “Zwangerschappen onder jonge meisjes vormen een groot probleem. Naast voorlichting over geweld, geven we daarom ook presentaties aan tieners op scholen over hun seksuele en reproductieve rechten.”

Doris zet zich in om geweld tegen vrouwen en meisjes terug te dringen. © Nana Kofi Acquah/ActionAid

Duurzame aarde

Wereldwijde resultaten

 • 16280

  mensen in Burundi ontvingen trainingen in duurzame landbouw, zodat ze beter bestand zijn tegen veranderende weersomstandigheden.

 • 275879

  mensen tekenden de petitie om verlies van biodiversiteit op de Cerrado in Brazilië tegen te gaan.

 • 85497

  vrouwen in Kenia wonnen hun afgenomen land terug dankzij het Women Land Rights forum

Lees meer over een duurzame aarde

Lokale boeren winnen van grote investeerder

In 2010 raakten bijna 4000 Haïtiaanse boeren hun land (en inkomsten) kwijt aan een grote investeerder. Acht jaar later waren de gevolgen hiervan nog steeds voelbaar. De boeren leefden in financiële onzekerheid en wisten niet of ze voldoende eten op tafel konden zetten. Vooral vrouwen en meisjes, die traditioneel het land bewerken, werden hard geraakt. Seliana Marcelus, een van de betrokken boeren: “Zonder land hebben vrouwen geen inkomen en geen toekomstperspectief meer.”

Met hulp van ActionAid dienden de boeren een klacht in. In 2018, na bijna twee jaar van onderzoek en onderhandelingen, kwam eindelijk de verlossende uitspraak: de boeren kregen compensatie in de vorm van land, werktuigen en trainingen. Ook komt er steun voor micro-ondernemening, met focus op vrouwen.

Dit is een groot succes: de 4000 boeren verloren niet alleen hun land, maar ook hun levensonderhoud. Nu hebben ze weer hoop voor de toekomst. Het is een inspiratie voor iedereen die vecht tegen scheve machtsverhoudingen tussen kleinschalige boeren en internationale bedrijven.

In Haïti kwamen boeren in actie toen hun land in beslag werd genomen voor een grootschalig investeringsproject. Ze dienden met steun van ActionAid een klacht in en kregen niet alleen hun land terug, maar ontvingen ook compensatie. © Benedicte Kurzen/NOOR

Eerlijk bestuur

Wereldwijde resultaten

 • 35

  lokale partnerorganisaties voerden campagne tegen belastingontwijking door multinationals.

 • 23

  lokale partnerorganisaties voerden campagne tegen misstanden in de mijnbouw.

 • 18

  landen hebben nu een eigen actief ActionAid-jongerennetwerk (Activista’s)

Lees meer over een eerlijk bestuur

Sluiting ActionAid Pakistan

Begin oktober 2018 besloot de regering van Pakistan om de activiteiten van ActionAid Pakistan te verbieden, samen met die van 17 andere internationale NGO’s. We waren geschokt en teleurgesteld: “De beslissing van Pakistan is een verontrustende ontwikkeling na recente aanvallen op academici, journalisten en het maatschappelijk middenveld,” zei Adriano Campolina, directeur van ActionAid International.

In Pakistan werkte ActionAid met een volledig Pakistaans team. Zij hebben altijd alle wetten en afspraken nageleefd en met de overheid samengewerkt, zoals bij de opzet van een nationaal humanitair kader om noodhulp beter te coördineren. Voor de sluiting van ons lokale kantoor was geen enkele reden werd gegeven. Het proces was niet transparant.

Een sterk en onafhankelijk maatschappelijk middenveld is cruciaal voor het tegengaan van corruptie, mensenrechtenschendingen en armoede. De sluiting van de NGO’s is juist daarom zo zorgelijk.

Lees meer over de sluiting van het kantoor in Pakistan >>

© Bilal Amjid/ActionAid

Noodhulp

Wereldwijde resultaten

 • 592820

  mensen (waaronder 317.423 vrouwen) ontvingen structurele humanitaire hulp

 • 16

  landen ontvingen in 2018 noodhulp van ActionAid na te zijn getroffen door een natuurramp.

Lees meer over noodhulp

Vrouwen in actie na ramp in Sulawesi

In september 2018 werd Sulawesi getroffen door een reeks van aardbevingen, gevolgd door een tsunami. Het natuurgeweld kostte meer dan 2.000 mensen het leven en bijna 80.000 mensen raakten ontheemd.

Rina (niet op de foto) coördineerde namens ActionAid een lokale vrouwengroep in Palu. Naast het coördineren van hulpgoederen, waarbij ze ook de behoeften van vrouwen en kinderen in de gaten houdt, werft en traint Rina lokale vrijwilligers. “In de eerste periode na de ramp ging onze prioriteit uit naar de eerste basisbehoeften, zoals voedsel, water en babyvoeding,” zegt Rina. “Dagelijks deelden we 200 dozen uit aan families die dakloos zijn geworden.”

Vrouwen en kinderen lopen 14 keer meer kans om een (natuur)ramp niet te overleven. ActionAid traint vrouwen daarom in preventieve maatregelen en geeft hen de leiding bij noodhulp. Lees meer >

Yurni (55) zorgt voor haar zieke kleinzoon Zahid (2). 1.500 mensen vonden onderdak in de kokosnootboerderij Langaoge, nadat zij waren ontheemd als gevolg van de aardbeving in Sulawesi. © Andri Tambunan / ActionAid

Inkomsten

2018
2018 2017 %
Overheidssubsidies 2,182,906 2,229,632 65% 63%
Particulieren 834,956 923,320 25% 26%
Derden (stichtingen, vermogensfondsen) 337,838 396,138 10% 11%
Bedrijven 5,159 2,036 0% 0%
3,360,859 3,551,126

Uitgaven

2018
2018 2017 %
Zuidelijke programmasteun 1,735,936 2,031,571 51% 60%
Campagne, lobby, onderzoek 670,998 499,939 20% 15%
Communicatie & voorlichting 501,441 377,292 15% 11%
Fondsenwerving 393,092 363,896 12% 11%
Management & administratie 108,477 107,838 3% 3%
3,409,944 3,380,536

Campagne voor vrouwenrechten

Ruim 2 miljoen mensen zagen in 2018 onze Socutera-commercial:

Om deze video te bekijken moeten de marketing-cookies geaccepteerd zijn.

Cookie-instellingen beheren

20.000 supporters in Nederland

300.000 supporters wereldwijd

Partners

Zij leverden een belangrijke financiële bijdrage aan ons werk:

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Europese Commissie

Pagina aangepast op 22 augustus 2019