Home - Resultaten - Online jaarverslag 2017
Mary Mulwa uit Isiolo, Kenia, is lid van de door ActionAid opgerichte Bidi Farmers Group en inmiddels een succesvolle ondernemer. Mensen uit de hele regio kopen haar bomen om op hun droge land te planten, de gevolgen van de klimaatverandering te verzachten en hun landbouw voort te zetten. © ActionAid
ActionAid blikt terug op een uitdagend 2017. Tegen een achtergrond van politieke verschuivingen, klimaatverandering en beperkingen van lokale vrijheden, stond ActionAid wereldwijd zij aan zij met voorvechters van een eerlijke wereld.

We kwamen op voor de rechten van vrouwen en meisjes en haalden inspiratie uit de vastberadenheid van onze partners. Samen met hen kijken we terug op een aantal prachtige successen, zoals het sluiten van twee kolenmijnen, een betere oogst voor boerinnen in Kenia en het behoud van een belangrijk natuurgebied in Bangladesh.

Het is een enorm voorrecht om met zoveel inspirerende mensen te mogen werken. Bij deze willen we onze donateurs, financiers, vrijwilligers, medewerkers en bestuursleden bedanken voor hun hartverwarmende steun en inzet het afgelopen jaar. Jullie zijn geweldig!

Dit is wat we samen hebben bereikt >

330.000

boeren in 26 landen gebruiken nu klimaatbestendige landbouwtechnieken

1.600

lokale overheden in 20 landen leggen nu beter verantwoording af aan hun gemeenschap

400.000

vrouwen uit 27 landen kwamen in actie tegen (seksueel) geweld

50.000

Rohingya vluchtelingen ontvingen noodhulp in Bangladesh

Duurzame aarde

Wereldwijde resultaten

 • 192705

  vrouwen kregen voorlichting over hun recht op land en natuurlijke hulpbronnen.

 • 90000

  vrouwen kregen meer zeggenschap en controle over land- en mijnbouw.

 • 2300

  vrouwengroepen kwamen in actie om hun rechten te beschermen en op te eisen.

Lees meer over een duurzame aarde

Kolencruise: voor schone en eerlijke energie

Op 3 november vroegen ActionAid samen met PAX en Vice Versa op een bijzondere manier aandacht voor schone én eerlijke energie. Tijdens een ‘Kolencruise’ door de Amsterdamse haven lieten we zien hoe de stroom die uit ons stopcontact komt niet alleen het klimaat bedreigt, maar ook een verwoestend effect heeft op mens en milieu in Colombia en Zuid Afrika. Lorraine Kakaza was erbij namens Women Affected by Mining United in Action (WAMUA), een partnerorganisatie van ActionAid. Met haar emotionele verhaal bracht zij de mensenrechtenschendingen van ver weg, dichtbij. Ze vertelde over de vervuiling en lage lonen, maar ook hoe ActionAid haar gemeenschap hielp om voor zichzelf op te komen: “Het is gelukt om onze zaak voor de rechter te krijgen. We leerden misstanden te documenteren en naar buiten te brengen.” De zaak van Lorraine loopt nog, maar een andere gemeenschap in Zuid-Afrika boekte in de zomer van 2017 al een groot succes tegenover een mijnbouwmultinational. Lees meer >> 

Lorraine Kakaza voert actie tegen kolenmijnen in Zuid-Afrika en nam deel aan ActionAid's Kolencruise. © Selma Zijlstra/ViceVersa

Vrouwenrechten

Wereldwijde resultaten

 • 250000

  meisjes voltooiden de basisschool en stroomden door naar het middelbaar onderwijs

 • 95722

  vrouwen konden met steun van ActionAid hun eigen inkomen genereren of verhogen.

 • 30000

  vrouwen kregen meer zeggenschap over het gezinsinkomen en de verdeling van huishoudelijke taken.

Lees meer over vrouwenrechten

Een nieuw leven voor vrouwen in Kenia

Mekelina Makario (33) uit Isiolo, Kenia, kan bijna niet geloven hoe haar leven het afgelopen jaar is veranderd. De moeder van vier kinderen heeft jarenlang geworsteld met het verbouwen van voedsel op haar droge land.  Maar nu is haar akker helemaal groen. Trots geeft ze een rondleiding. “We hebben zelfs voedsel over om te verkopen op de markt!” Hoe heeft dit zo snel kunnen veranderen?  “Op de Farmer Field School leerden we om meerdere gewassen tegelijkertijd te verbouwen. Zo zijn we beter bestand tegen heftige regenval of langdurige droogte,” vertelt ze. “Maar het beste wat we hebben gedaan, is het aanleggen van een waterreservoir.” Ook doen de vrouwen aan table banking: een vorm van microfinanciering waarbij alle leden een klein bedrag inleggen. Hiermee worden leningen verstrekt of gezamenlijke investeringen gedaan. Zoals schoolgeld. “Dit jaar konden alle kinderen van onze groep naar school”.

In 2017 heeft ActionAid in Kenia 10 Farmer Field Schools opgezet, met ieder 25 deelnemers zoals Mekelina. Gedurende het hele project worden 1.000 boerinnen getraind en 6.000 mensen bereikt. Lees meer over het Isiolo project > 

Mekelina uit Kenia nam deel aan ActionAid’s Farmer Field School. “Dit jaar konden alle kinderen van onze groep naar school.” © ActionAid

Eerlijk bestuur

Wereldwijde resultaten

 • 187

  initiatieven zorgen ervoor dat gemeenschappen beter toezicht kunnen houden op belastinggeld en corruptie.

 • 50

  ActionAid coalities in 16 landen voerden campagne tegen belastingontwijking door multinationals.

 • 18

  landen hebben nu een eigen jongeren netwerk (Activista’s) die opkomen voor hun rechten.

Lees meer over een eerlijk bestuur

Vrijheid van meningsuiting beperkt

In oktober 2017 kreeg ActionAid Oeganda te maken met een politie-inval. Het personeel werd urenlang vastgehouden en niet veel later werd de bankrekening afgesloten. Het kon geen toeval zijn dat onze collega’s kort daarvoor kritiek hadden geuit op een grondwetswijziging waardoor Museveni, die al 31 jaar aan de macht is, zich opnieuw kandidaat zou kunnen stellen. ActionAid Oeganda liet dit niet op zich zitten en kwam in actie. Ze schakelden de ambassades in, verzamelden 17.000 handtekeningen en togen naar de rechtbank. En met succes! Sinds januari is er weer toegang tot financiële middelen –  cruciaal voor het belangrijke werk op het gebied van armoedebestrijding en mensenrechten in Oeganda.

Voormalig directeur Arthur Larok vertelt: “Natuurlijk was het soms beangstigend. Maar inmiddels voelen we ons sterk. We staan in ons recht en worden aan alle kanten gesteund. Ik ben er trots op dat ons werk  geen moment heeft stilgelegen en we zijn gemotiveerder dan ooit!”

ActionAid steunt lokale partners overal ter wereld op te komen voor hun rechten. Meer weten over ons werk in Oeganda en wat te doen als je vrijheid wordt beperkt? Lees meer > 

Noodhulp

Wereldwijde resultaten

 • 630000

  mensen ontvingen humanitaire hulp op een manier die hun toekomst blijvend verbeterd.

 • 33000

  mensen (vooral vrouwen) werden getraind om beter voorbereid te zijn op noodsituaties.

 • 14

  landen kregen noodhulp van ActionAid na te zijn getroffen door een natuurramp.

Lees meer over noodhulp

Vrouwen leiden noodactie in Kenia

Luijah werkt al 10 jaar voor ActionAid Kenia. Tijdens de extreme droogte in de zomer van 2017 coördineerde zij het Food for Assets programma waarmee ActionAid ongeveer 1.800 gezinnen kon bijstaan met voedselhulp. “Het voelt goed om coördinator in mijn gemeenschap te zijn”, zegt Luijah. “Ik zie veel positieve veranderingen. Door dit programma krijgen vrouwen meer aanzien binnen de gemeenschap. Zij beslissen over het voedsel. Ze voelen zich sterker en beter in staat om voor hun gezin te zorgen.”

Bij ActionAid staan vrouwen centraal, ook bij noodsituaties. Vrouwen zijn vaak de eersten die in actie komen tijdens rampen. Ook hebben zij de lokale kennis en sociale netwerken die van levensbelang zijn tijdens een humanitaire respons. Daarnaast spelen vrouwen een belangrijke sleutel bij de oplossingen op lange-termijn. Vrouwen als Luijah hebben als boerin veel kennis van het land, de gewassen en de beste aanpak bij aanhoudende droogte of overstromingen. ActionAid zorgt dat hun stem wordt gehoord en centraal staat in alle programma’s.

"Vrouwen hebben nu meer aanzien binnen het gezin." ©ActionAid

Inkomsten

2017
2017 2016 %
Overheidssubsidies 2,229,632 2,341,926 63% 71%
Particulieren 923,320 882,556 26% 27%
Derden (stichtingen, vermogensfondsen) 396,138 65,000 11% 2%
Bedrijven 2,036 9,531 0% 0%
Investeringen 2,028 0% 0%
3,551,126 3,301,041

De inkomsten van ActionAid stegen met 7,5% ten opzichte van 2016. De meeste groei kwam voort uit partnerships met stichtingen en vermogensfondsen (derden). Geweldig blij zijn wij tevens met de steun van onze particuliere donateurs, van wie de bijdragen ieder jaar toenemen. Niet alleen een belangrijke vaste bron van inkomsten, maar ook in geval van nood. Er werd veel gedoneerd voor de aanhoudende droogte in de Hoorn van Afrika en onze programma's voor klimaatbestendige landbouw. Het komende jaar wil ActionAid verder groeien, door het uitbouwen van bestaande partnerships en het co-creëren van projecten met nieuwe partners. Met een nieuwe communicatiecampagne hopen we de achterban verder te vergroten en nog meer donateurs enthousiast te maken over ons werk.

Uitgaven

2017
2017 2016 %
Zuidelijke programmasteun 2,031,571 1,696,395 60% 55%
Campagne, lobby, onderzoek 499,939 526,274 15% 17%
Communicatie & voorlichting 377,292 418,035 11% 14%
Fondsenwerving 363,896 364,530 11% 12%
Management & administratie 107,838 77,201 3% 3%
3,380,536 3,082,435

Net als vorig jaar werd 86% van de inkomsten besteed aan onze missiedoelstelling. De programma's in onze vier nieuwe landen binnen ActionAid's grootste programma (FGG) zijn inmiddels in volle gang en met dank aan een aantal grote donoren kwamen er nog drie nieuwe projecten bij. Er werd dit jaar iets minder uitgegeven aan campagne, lobby en onderzoek alsmede communicatie en voorlichting. Het komende jaar gaat daar een verschuiving plaatsvinden: we zullen meer gaan investeren in de naamsbekendheid van ActionAid en veel communiceren over ons werk op vrouwenrechten. Op het gebied van management & administratie stegen de kosten iets ten opzichte van het afgelopen jaar, maar bleven met 3% nog altijd laag.

Vrouwen in Kenia komen in opstand tegen mijngigant

2017 was het laatste jaar van het 3-jarige project Upholding human rights: bridging the gender-environments divide, gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit project heeft als doel de rechten van vrouwen in Kenia en Zuid-Afrika te beschermen, zoals het recht op water, voedsel en een gezond leefomgeving. ActionAid zorgt, samen met andere organisaties, voor juridische en financiële ondersteuning, waardoor de vrouwen beter in staat zijn om hun rechten op te eisen.

Onderstaande video geeft een indruk van de strijd die Keniaanse vrouwen moesten leveren toen een mijnbouwbedrijf hun land in beslag nam. Bekijk het hele verhaal hier.

Om deze video te bekijken moeten de marketing-cookies geaccepteerd zijn.

Cookie-instellingen beheren

20.000 supporters in Nederland

300.000 supporters wereldwijd

Partners

Zij leverden een belangrijke financiële bijdrage aan ons werk:

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Europese Commissie

Pagina aangepast op 1 juni 2018